عشق یعنی محمد (ص)

القاب حضرت فاطمه

القاب حضرت فاطمه

لقب های حضرت فاطمه    زیباترین و جذاب ترین و پر محتواترین نام بانوی دو عالم فاطمه (س) است به معنای قطع کردن و جدا شدن است. هم چنین در کتب مع... ادامه نوشته